• برگزاري ششمين دوره آموزشي مركز آموزش كلانشهرهاي جهان (متروپليس)

   مكان: مشهد
   ميزبان: گروه همكاريهاي بين المللي علمي تخصصي (ISCO)
   زمان: 25 الي 28 ارديبهشت ماه 1391

   مركز آموزش انجمن كلان شهرهاي جهان (Metropolis) مستقر در گروه همكاريهاي بين المللي علمي تخصصي شهرداري مشهد قصد دارد همانند سالهاي گذشته سمينار بين المللي آموزشي خود را با محوريت سه موضوع:

     - آموزش همگاني براي آمادگي در برابر بلاياي طبيعي
     - پروژه هاي شهري و تاثيرات فرهنگي- اجتماعي آنها
     - جابجايي انبوه مسافر درون شهري و برنامه ريزي سامانه اتوبوس هاي تندرو (BRT)


   برگزار نمايد.


   ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
   • تلفن تماس: 6006406 - 0511
   • فاكس: 6089502 - 0511
   • پست الكترونيكي: info@mtcm.ir
   Visit Hit :799
   Name:
   Email:
   Comment:
   _CMNT_SECCODE:
    
METROPOLISES ASSOIATION ISCO WOMEN NETWOR UCLG MUNICIPALITY OF MASHHAD